Seserų vienuolių susitikimas su Nuncijumi 2011-12-03

Seserų vienuolių susitikimas su Nuncijumi 2011-12-03

2011 m. gruodžio trečioji, šeštadienis, didelei grupei įvairių Lietuvoje veikiančių vienuolijų seserų tapo tikro dvasinio atsinaujinimo diena. Į susirinkusias iš visos Lietuvos Vilniuje, jaukioje Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų Kryžiaus namų salėje, seseris prabilo Apaštalinis Nuncijus J.E. Arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jo pasirinkta tema – „Patys evangelizuoti evangelizuojame kitus“.

Pirmojoje konferencijoje jis priminė du esminius dalykus, kurių iš pašvęstųjų laukia Viešpats Jėzus Kristus ir Bažnyčia: būti pranašišku ženklu Dievo pirmumo bei Bažnyčios šventumo ir būti pranašu Bažnyčios kaip bendrystės. Pusvalandį tyloje po Šv. Kryžiaus bažnytėlės skliautais apmąstę girdėtas mintis, seserys grupelėse dalinosi savo patirtimi, lūkesčiais ir viltimis apie tai, ar tikrai Dievas užima ne tik centrinę vietą, bet ir visą jų gyvenimą, ir kiek joms svarbus broliškas (seseriškas) gyvenimas bendruomenėje.

Po šv. Mišių pasistiprinę skaniais pietumis, seserys vėl susirinko klausytis Nuncijaus žodžių. Šį kartą kaip pavyzdys, iš kurio turime mokytis, norėdamos nešti kitiems Gerąją Naujieną, buvo iškelta Švenčiausioji Mergelė Marija Kanos vestuvėse.

Pabaigoje J. E. Arkivyskupas atsakė į seserų klausimus. Visos susitikimo dalyvės liko nuoširdžiai dėkingos Jo Ekscelencijai už jo širdies lobius, kuriais jis mielai pasidalino, paliudydamas savo tvirtą tikėjimą ir gyvenimą juo.

Konferencijų įrašai - Archyve.

Scroll to Top