T. Fabio Ciardi seminaras 2013 02 16-17

T. Fabio Ciardi seminaras 2013 02 16-17

Tikėjimo metų proga Lietuvos pašvęstieji, seserys ir broliai vienuoliai, turėjo puikią progą nauju žvilgsniu pažvelgti į savo ir visos Bažnyčios tikėjimą. Vasario 14-22 dienomis Lietuvoje penktą kartą viešėjo daug kam girdėtas ir pažįstamas t. Fabio Ciardi OMI (iš Nekaltai Pradėtosios Marijos Oblatų misionierių Kongregacijos).

2013 m. vasario 15 d. Vilniuje jis susitiko su įvairių kongregacijų broliais vienuoliais, o vasario 16-17 d. Kaune jo konferencijomis džiaugėsi iš visos Lietuvos suvažiavę apie 150 seserų vienuolių. Daug kas įvertino šį susitikimą kaip dvasinio atsinaujinimo dienas. Pirmąją dieną turėjome progos išgirsti labai netikėtą II Vatikano Susirinkimo ir jo dokumentų pristatymą (minint 50 metų nuo jo paskelbimo). Antroji diena buvo skirta apmąstyti mūsų tikėjimą kaip Dievo dovaną, ateinančią iš Švenčiausiosios Trejybės, pasireiškiančią kaip mūsų atsiliepimas į tą dovaną meile Dievui ir vienas kitam ir galiausiai mus visus kartu grąžinančią Į Trejybės bendrystę. Taip pat turėjome galimybę mažose grupelėse pasidalinti apie savo asmeninę tikėjimo kelionę.

Be to, t. Fabio pradžiugino mus iš anksto paruošta dovana: VDU menų fakulteto studentai, vadovaujami aktorės Dalios Michelevičiūtės, paruošė spektaklį „Kafarnaumo pasakojimai“, kurio autorius – pats t. Fabio. Spektaklis nukėlė mus į Kafarnaumą, į Petro namus, kur susirinkę Jėzaus amžininkai dalinosi savo susitikimų su Jėzumi prisiminimais...

Klausytis t. Ciardi seminaro įrašų

« 2 »
Scroll to Top