UCESM generalinė asamblėja – 2010

UCESM generalinė asamblėja - 2010

2010 m. vasario 8–14 d. Čenstakavoje vyko Europos vienuolijų vyresniųjų konferencijų sąjungos (UCESM) generalinė asamblėja.  Joje dalyvavo 25 Europos šalių delegatai, atstovavę apie 400 000 pašvęstojo gyvenimo vyrų ir moterų.

Lietuvos delegaciją sudarė Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų Konferencijos pirmininkė ses. Daiva Kuzmickaitė MVS (Marijos vargdienių seserų kongregacija), sekretorė ses. Asta Venskauskaitė ACJ (Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija) bei Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų Konferencijos pirmininkas t. Vincentas Tamošauskas OFM cap.

Asamblėjoje be Nacionalinių vienuolijų vyresniųjų konferencijų atstovų, priklausančių UCESM, dalyvavo ir Europos vyskupų konferencijų tarybos, Europos kunigų konferencijų tarybos, Europos nacionalinių pasauliečių komitetų forumo, Europos pašaukimų tarnybos bei Renovabis organizacijos atstovai.

Svečių teisėmis dalyvavo pašvęstojo gyvenimo institutų atstovai iš Latvijos, Bulgarijos, Baltarusijos, Suomijos ir Bosnijos-Hercogovinos.

Asamblėjos temą „Pašvęstasis gyvenimas Europoje: vilties istorijos, istorijos viltis“ savo dviejų dalių pranešime nagrinėjo tėvas José Cristo Rey García Paredes CMF. Jis dalijosi biblinėmis ir teologinėmis įžvalgomis apie viltį ir pašvęstojo gyvenimo misiją Europos kontekste. Vėliau šią temą Asamblėjos dalyviai svarstė darbo grupėse. Diskusijų metu jie galėjo pateikti savo pasiūlymus baigiamajam Asamblėjos dokumentui.

Asamblėjos dalyviai aplankė Osvencimo (Aušvico) koncentracijos stovyklą, šv. Mišių metu meldėsi už kelių žingsnių nuo tos vietos, kur 1941 m. bado kameroje mirė savo gyvybę vietoje šeimos tėvo paaukojęs vienuolis kapucinas šventasis Maksimilijonas Kolbė.

Viena diena buvo skirta ekskursijai po karališkąjį miestą Krokuvą. Buvo aplankyta Vavelio pilis, gražiausios senamiesčio bažnyčios ir aikštės. Pranciškonų konventualų vienuolyne įvyko nuoširdus susitikimas su Krokuvos arkivyskupu kardinolu Stanislavu Dzivišu, o po to jis vadovavo šv. Mišių koncelebracijai Dievo Gailestingumo šventovėje Krokuvos priemiestyje Lagevnikuose, kur savo metu gyveno šv. Faustina Kovalska.

Baigiamosios iškilmingos mišios šeštadienį, vasario 13 d. buvo aukojamos Jasna Guros šventovėje prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo. Ji yra ir visada bus mūsų visų Vilties Motina.

« 2 »
Scroll to Top