Ugdymo kursai 2011-02-05

Ugdymo kursai 2011-02-05

2011. m. vasario 5 d. įvairių vienuolijų laikinųjų ir amžinųjų įžadų seserys, nepaisydamos pavojingai slidaus kelio ir neįprasto žiemai lietaus, iš visų Lietuvos vietų rinkosi Vilniuje, šv. Jono Teologo vienuolyne. Čia vyko po ilgesnės pertraukos atnaujintų LMVAVK organizuojamų seserų ugdymo kursų sesija. Šį kartą paskaitas skaitė T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus CSJ, o tema jau iš anksto buvo pasiūlyta pačių seserų: Vienuolinių įžadų teologija.

Be abejonės, tai be galo svarbi tema, ir jai giliai išnagrinėti reikėtų ne vienos dienos, o kelių savaičių kursų. T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus, kaip tikras šv. Jono mokinys, pamėgino pažvelgti į įžadų vietą Dievo meilės žmogui plane tarsi iš erelio skrydžio: pristatydamas žmogaus situaciją iki nuopuolio, tragiškas nuodėmės pasekmes ir galiausiai priemones, galinčias padėti atstatyti sugriautą Dievo tvarką. Tad teologiniu požiūriu vienuoliniai įžadai yra Jėzaus atpirkimo atneštos malonės pagalba žmogui geriau išgyventi santykį su Dievu ir su pasauliu, Bičiulio patarimų priėmimas, vedantis į palaiminimus. Po gimtosios nuodėmės įžadai yra „nepatogūs“, bet jei norime pasiekti aukštą tikslą, reikia tų „nepatogių“ priemonių, „dietų“, savęs privertimo. Cituodamas šv. Tomą Akvinietį, prelegentas kalbėjo, kad įžadai mus įtraukia į Dievo gyvenimą ir padeda mylėti laisva širdimi, laisvu kūnu ir laisva valia. Vienuolinis gyvenimas mus tiesiog treniruoja meilės tobulumui.

Kalbėtojas dar pabrėžė, kad laikytis įžadų įmanoma tik gyvenant tikėjimu. O tikėjimas – tai tarsi mūsų prote ruošiama buveinė Mylimajam – Žodžiui, kur Jis įsikurs amžinybėje.

Pietų pertraukos metu pasistiprinę svetinguose Marijos namuose, seserys aplankė šv. Faustinos namelį, turėjo galimybę pabendrauti, prisiminti noviciato laikus, kai panašūs kursai vykdavo kas mėnesį, pasidalinti savo apaštalavimo džiaugsmais ir rūpesčiais.

T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus CSJ paskaita

Ses. Asta ACJ

Scroll to Top