Ugdytojų susitikimas Kaune 2021-11-06

Ugdytojų susitikimas Kaune 2021-11-06

2021 m. lapkričio 6 d. Kaune, brolių pranciškonų vienuolyne, vyko moterų vienuolijų ugdytojų susitikimas tema:  NUOLATINĖ FORMACIJA – TIKROVĖ LIETUVOJE: IŠŠŪKIAI, REALYBĖ IR GALIMYBĖS. Į susitikimą buvo pakviestos visos novicijų magistros, postulančių, juniorių ugdytojos, namų vyresniosios, visos, kurios yra atsakingos už nuolatinę formaciją savo bendruomenėse. Susitikimo tikslas – įsigilinti į nuolatinės formacijos temą.

Scroll to Top