Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaitės

Oficialus pavadinimas: Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija (diecezinė)
Charizma: KULTŪROS EVANGELIZACIJA – pratęsti Žodžio Įsikūnijimą visuose žmonėse, skelbti Evangeliją, kad jos galia perkeistų, prasiskverbtų ir pripildytų žmonių mąstyseną, sprendimus, vertybines gaires, įkvėpimo šaltinius, gyvenseną bei elgesio normas, kad žmonės galėtų gyventi pagal Evangelijos mokymą, kad kiekvienas žmogus būtų kaip naujas Kristaus įsikūnijimas.
Veikla: krikščioniškas vaikų ir jaunimo auklėjimas pagal šv. Jono Bosko metodą, vadinamą „oratorija“; gailestingumo darbai su stokojančiais (vaikai, neįgalūs ir pagyvenę žmonės, vienišos motinos, ligoniai) globos namuose, vadinamuose „Gailestingumo miesteliais“; katekizmo mokymas; tarnavimas parapijose ir bendradarbiavimas su Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos misionieriais.
Įkurta 1988 m. kovo 19 d. Argentinoje, Lietuvoje nuo 2008 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Maria Corredentora Rodríguez

Generaliniai namai „Šventas Jonas Paulius II“

Via della Pisana 332 – (00163) Roma, Italia
Tel. (+39)(06) 9259 3010, faks. (+39)(06) 9259 3012
El. paštas: sec.generalicia@servidoras.org
Svetainė internete: www.servidoras.org

Lietuvoje

Medžiotojų g. 20, 37176 Panevėžys
Tel.: (45) 45 4052, mob. tel. : + 370 698 52 201
El. paštas: c.puertadelaaurora@servidoras.org
Svetainė internete: www.servidorasdelsenor.org/en/, www.ssvmne.org
Facebook: Servants of the Lord and the Virgin of Matará Northern Europe

Vyresnioji – ses. M. Aušros Vartų Marija Gedzevičiūtė

Iš viso: 3 amžinųjų  įžadų seserys, 1 laikinųjų

Scroll to Top