Moterų vienuolijos

Salezietės (FMA)

Oficialus pavadinimas: Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas (popiežiaus teisių)Charizma: prevencinė šv. kun. Jono Bosko sistema.Tikslas: vaikų ir jaunimo, ypač apleisto, visapusiškas ugdymas ir evangelizacija pagal šv. kun. Jono Bosko prevencinę sistemą.Įkurta Italijoje 1872 m., Lietuvoje nuo 1936 m. Generalinė vyresnioji – motina ses. Chiara Cazzuola FMA Generaliniai namai Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Via dell’Ateneo Salesiano 81, […]

Salezietės (FMA) Skaityti daugiau »

Seserys eucharistietės (SJE)

Oficialus pavadinimas: Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių Seserų kongregacija (popiežiaus teisių)Charizma: gyvenimas Eucharistijos paslaptimi.Tikslas: Visiškai atsiduoti mylimojo Dievo nuosavybėn ir skleisti Jo garbę evangeliniu gyvenimu ir pasiaukojančia meile artimui, pasiduodant Bažnyčios vadovavimui ir atsižvelgiant į jos reikalus. Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų katechizacija, Kristaus mokslo Dvasios plėtimas ir sakramentinio bei eucharistinio gyvenimo palaikymas .Įkurta Vilniaus vyskupijoje 1923 m.Įkūrėjas –

Seserys eucharistietės (SJE) Skaityti daugiau »

Skaistyklos vėlėms gelbstinčios seserys

Oficialus pavadinimas: Skaistyklos vėlėms gelbstinčių seserų kongregacija (popiežiaus teisių)Charizma: skaistyklos vėlių gelbėjimas malda, vienuolinio gyvenimo aukojimu, apaštaliniu darbu.Tikslas: pagyvenusių žmonių globa, vaikų, ypač iš vargingų šeimų, globa ir katechizacija.Įkurta Lenkijoje 1889 m., Lietuvoje nuo 1915 m. Generalinė vyresnioji – ses. Irena Zlotkowska Generaliniai namai Poprzeczna 1, Sulejowek, Polska,Tel. (+48) (22) 783 1364, faks. (+48) (22) 783

Skaistyklos vėlėms gelbstinčios seserys Skaityti daugiau »

Šventosios Šeimos misionierės

Oficialus pavadinimas: Šventosios Šeimos seserų misionierių kongregacija (popiežiaus teisių)Charizma: remti krikščionių vienybės veiklą, ypač Rytų, stiprinti katalikų tikėjimą ypač ten, kur vienybė užgęsta.Tikslas: malda už vienybę, darbas su vaikais ir jaunimu, stiprinant jų tikėjimą, katechizacija mokyklose, geradarystės veikla, Evangelijos liudijimas savo gyvenimu.Įkurta Baltarusijoje 1905 m., Lietuvoje nuo 1927 m. Generalinė vyresnioji – motina Ewa Korbut

Šventosios Šeimos misionierės Skaityti daugiau »

Šventosios Šeimos seserys (SF)

Oficialus pavadinimas: Šventosios Šeimos seserų kongregacija (diecezinė)Charizma: paprastumas ir šeimyniškumas.Tikslas: vaikų, jaunimo ir šeimų ugdymas, siekiant tobulos Dievo ir artimo meilės. .Įkurta Lietuvoje 1931 m. Vienuolijos vyresnioji – ses. Lina Agnietė Striokaitė Centriniai namai Alyvų 1a, 68297 Marijampolė, mob. tel. +370 687 35532El. paštas: vyresnioji.sf@gmail.comSvetainė internete: https://seimosseserys.lt Vienuoliniai namai 1. Alyvų g. 9, 68297 Marijampolė, mob. tel. +

Šventosios Šeimos seserys (SF) Skaityti daugiau »

Vargdienių seserys (MVS)

Oficialus pavadinimas: Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija (popiežiaus teisių)Charizma: Dievui ir Bažnyčiai per Mariją; blogį nugalėti gerumu.Tikslas: teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą, darbuojantis įvairiose krikščioniškojo gyvenimo srityse.Įkurta Lietuvoje 1918 m. Vienuolijos vyriausioji vadovė – ses. Jolita MatulaitytėP. Kriaučiūno g. 11, 68298 MarijampolėMob. tel.: +370 655 22 993El. paštas: vargdieniuses@gmail.comSvetainė internete:

Vargdienių seserys (MVS) Skaityti daugiau »

Vincentietės (SMDC)

Oficialus pavadinimas: Šv. Vincento Pauliečio Gailestingųjų seserų kongregacija (popiežiaus teisių)Charizma: seserų pašaukimas – intensyviai gyventi evangelinio gailestingumo dvasia. Meilė Dievui ir artimui pagal šv. Vincento Pauliečio dvasingumo nuostatas: paprastumą, nuolankumą ir gailestingumą.Tikslas: seserys savo gyvenimą nuolankiai, gailestingai, su paprastumu pašvenčia gerovei seserų, kurias Dievas skyrė būti drauge. Bendruomenė pasišvenčia gailestingumo darbams: globoja sergančius brolius, senyvus

Vincentietės (SMDC) Skaityti daugiau »

Scroll to Top