Facebook Image

Šv. Tėvo maldos intencijos 2023 metams

 

Pranciskus

Birželio mėnesiui

Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė konkrečiais veiksmais stengtųsi išgyvendinti kankinimus ir užtikrintų pagalbą aukoms bei jų artimiesiems.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.


Kankinimai. Mano Dieve, kankinimai! Kankinimai nėra vakarykštė istorija. Deja, ir šiandien jie yra mūsų istorijos dalis. Kaipgi įmanoma, kad žmogus gali taip žiauriai elgtis? Yra labai žiaurių kankinimo formų, tačiau yra ir netiesioginių kankinimo būdų, tokių kaip žeminantis elgesys, laiko ir vietos suvokimo atėmimas, kalinimas nežmoniškomis sąlygomis, kurie atima iš žmogaus orumą. Visa tai nėra nauja. Pagalvokite, kaip buvo kankinamas ir nukryžiuotas Jėzus. Sustabdykime kankinimų siaubą. Asmens orumą būtina iškelti aukščiau už viską. Nes kitaip žmonės bus laikomi ne asmenimis, o daiktais ir su jais bus nepaprastai žiauriai elgiamasi, sukeliant mirtį, psichologinę ar fizinę žalą visam gyvenimui.

Skaityti 27669 kartai

Medija