Vienuolinių institutų formavimo nuorodos (1990)

VIENUOLIJŲ IR PASAULIEČIŲ INSTITUTŲ KONGREGACIJA VIENUOLINIŲ INSTITUTŲ FORMAVIMO NUORODOS Šį dokumentą parengusi Vienuolijų ir pasauliečių institutų kongregacija pareiškia, kad jo vertė yra tolygi „Instrukcijai”, pagal Kanonų teisės kodekso kan. 34. Tai potvarkiai bei nurodymai, Šventojo Tėvo aprobuoti ir žinybos siūlomi siekiant išaiškinti teisės normas ir padėti jas taikyti. Tie potvarkiai ir aiškinimai atstoja juridines jau […]

Vienuolinių institutų formavimo nuorodos (1990) Skaityti daugiau »