(2015)

„Kontempliuokite…“ (2015)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA „Tu, kurį myli mano siela“ (Gg 1, 7) Pašvęstiesiems ir pašvęstosioms einantiems Grožio pėdsakais „Autentiška meilė visada yra kontempliatyvi“. Popiežius PRANCIŠKUS TURINYS Brangūs broliai ir seserys PROLOGAS Klausant Žodžio Pašvęstasis gyvenimas – statio orante (maldos stotis) istorijos širdyje IEŠKOTI Klausant Žodžio Kasdienė ieškojimo mokinystė Ieškojimas naktyje GYVENTI Klausant Žodžio Grožio […]

„Kontempliuokite…“ (2015) Skaityti daugiau »

Katalikų Bažnyčios katekizmas (2015)

[…] III. Pašvęstasis gyvenimas 914  „Nors evangelinių patarimų įžadais pagrįstas luomas nėra susijęs su hierarchine Bažnyčios sandara, tačiau neginčijamai priklauso Bažnyčios gyvenimui ir šventumui.”467 EVANGELIJOS PATARIMAI,PAŠVĘSTASIS GYVENIMAS 915  Daugeriopi Evangelijos patarimai siūlomi visiems Kristaus mokiniams. Tobula meilė, į kurią pašaukti visi tikintieji, laisvai paklususius kvietimui pasiaukoti Dievui įpareigoja nesantuokiniame gyvenime laikytis skaistybės dėl Dievo karalystės, neturto

Katalikų Bažnyčios katekizmas (2015) Skaityti daugiau »

Scroll to Top