Katalikų Bažnyčios katekizmas (2015)

[…] III. Pašvęstasis gyvenimas 914  „Nors evangelinių patarimų įžadais pagrįstas luomas nėra susijęs su hierarchine Bažnyčios sandara, tačiau neginčijamai priklauso Bažnyčios gyvenimui ir šventumui.”467 EVANGELIJOS PATARIMAI,PAŠVĘSTASIS GYVENIMAS 915  Daugeriopi Evangelijos patarimai siūlomi visiems Kristaus mokiniams. Tobula meilė, į kurią pašaukti visi tikintieji, laisvai paklususius kvietimui pasiaukoti Dievui įpareigoja nesantuokiniame gyvenime laikytis skaistybės dėl Dievo karalystės, neturto […]

Katalikų Bažnyčios katekizmas (2015) Skaityti daugiau »