Lumen Gentium. V skyrius. Visuotinis pašaukimas šventumui Bažnyčioje (1964)

Lumen gentium. 5 skyrius. Visuotinis pašaukimas šventumui Bažnyčioje Įžanga [39] Visuotinis pašaukimas šventumui [40] Įvairios šventumo formos [41] Šventumo keliai ir priemonės [42] Nuorodos Įžanga 39. Bažnyčia, kurios slėpinį skelbia Šventasis Sinodas, tikėjimo akimis yra nepažeidžiamai šventa. Juk Dievo Sūnus Kristus, kartu su Tėvu ir Dvasia skelbiamas kaip „vienas Šventas”121, mylėjo Bažnyčią kaip savo sužadėtinę, […]

Lumen Gentium. V skyrius. Visuotinis pašaukimas šventumui Bažnyčioje (1964) Skaityti daugiau »