Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo Žodžiu ir maldos gyvenimu.

Motinos Teresės seserys (MC)

Oficialus pavadinimas: Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacija (popiežiaus teisių)
Charizma: "Aš trokštu" – kaip meilės misionierės esame pašauktos malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį iš meilės Jam ir sieloms.
Tikslas: padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.
Įkurta Indijoje 1950 m., Lietuvoje nuo 1991 m.

Generalinė vyresnioji – ses. M. Prema MC

Generaliniai namai

Missionaries of Charity, 54A Lower Circular Road, Kolkata-16, India, tel. (+91)(33) 221 722 77
Vyresnioji Lietuvoje – ses. Martyna MC

Vienuoliniai namai:

1. Šv. Stepono g. 35/4, 03210 Vilnius, tel. (5) 215 18 40
Namų vyresnioji – ses. Jenny Maria MC

2. Teresiečių g. 3, 97148 Kretinga, tel. (445) 78 529
Namų vyresnioji – ses. Bertine MC

Iš viso: 8 amžinųjų įžadų seserys, 2 laikinųjų

Skaityti 41143 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti gilaus tikėjimo ir džiaugsmo,
  jog Jėzus pašaukė mane tam, kad būčiau su Juo

  Mk 3, 13-19

  *   Įsiliesiu į būrį žmonių, einančių paskui Jėzų. Įsivaizduosiu, kaip Jis užlipa ant kalno ir iš minios šaukia Dvylika vardais. Jėzus pakvietė tuos, kurių pats norėjo – įžiūrėjo juos savo širdyje.

  *   Aš gyvenu, kadangi Jis pats atrado mane savo širdyje dar prieš pasaulio sukūrimą. Gilinsiuosi į šią tiesą ilgesnį laiką. Ką jaučiu? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   „Jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su Juo“. Tai yra jų pirmas ir svarbiausias pašaukimas: būti su Juo, turėti gyvą ryšį su Jėzumi, gyventi Jo gyvenimu. Kiekvienas apaštališkas gyvenimas ir jo vaisiai priklauso nuo šio santykio.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo santykį su Jėzumi? Kokią jis turi reikšmę mano „pilkame“ kasdieniame gyvenime? Ar ryšys su Juo man yra svarbesnis už visus kitus santykius?

  *   Kiekvienas pašaukimas yra susijęs su pasiuntinybe. Ar atpažinau savo gyvenimo misiją? Kokia ji? Kaip savo misiją realizuoju? Jėzaus akivaizdoje paklausiu savęs: ar esu ištikimas savo svarbiausiems pašaukimo įsipareigojimams?

  *   Evangelistas Morkus išvardija Dvylikos vardus. Kiekvienas iš jų turi nepakartojamą gyvenimo istoriją, asmenines savybes, talentus, bet taip pat turi ir silpnybių. Jėzus nori panaudoti kiekvieną iš jų.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo asmenybę, gautas dovanas, apie silpnybes? Ar tikiu, kad Jėzus nori pasinaudoti mano talentais ir geromis savybėmis, lygiai taip pat, kaip ir mano silpnybėmis? Kartosiu: „Jėzau, tikiu, kad atradai mane savo širdyje.“