Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

Motinos Teresės seserys (MC)

Oficialus pavadinimas: Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacija (popiežiaus teisių)
Charizma: "Aš trokštu" – kaip meilės misionierės esame pašauktos malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį iš meilės Jam ir sieloms.
Tikslas: padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.
Įkurta Indijoje 1950 m., Lietuvoje nuo 1991 m.

Generalinė vyresnioji – ses. M. Prema MC

Generaliniai namai

Missionaries of Charity, 54A Lower Circular Road, Kolkata-16, India, tel. (+91)(33) 221 722 77
Vyresnioji Lietuvoje – ses. Martyna MC

Vienuoliniai namai:

1. Šv. Stepono g. 35/4, 03210 Vilnius, tel. (5) 215 18 40
Namų vyresnioji – ses. Jenny Maria MC

2. Teresiečių g. 3, 97148 Kretinga, tel. (445) 78 529
Namų vyresnioji – ses. Bertine MC

Iš viso: 8 amžinųjų įžadų seserys, 2 laikinųjų

Skaityti 40828 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXIX eilinės savaitės antradienis

  Prašyti budinčios širdies,
  pasiruošusios galutiniam susitikimui su Jėzumi

  Lk 12, 35-38

  *   Įsivaizduosiu Jėzų, kuris prisiartina prie manęs tam, kad pasakytų kai ką, kas liečia mano amžiną buvimą su Juo. Paprašysiu Šventosios Dvasios, kad pripildytų mano širdį meilės, kad visa savo esybe atsiverčiau Jėzaus žodžiams.

  *   Jėzus atkreipia mano dėmesį į laikyseną, kuri turi didelę reikšmę – laukimą. Trokštu, kad laukimas persmelktų mane visą, iki pat Jo atėjimo dienos.

  *   Savo meditaciją paversiu prašymu Jėzui. Prašysiu, kad „pamaitintų“ mano širdį Jo paties ilgėjimusi ir kad uždegtų manyje meilingo budėjimo „fakelus“ – kad trokščiau būti šalia Jo .

  *   Jėzus parodo man kitą laikyseną, kuri taip pat siejasi su laukimu. Tai pasiruošimas. Pasirengimas Jo atėjimui yra mano laukimo autentiškumo patikrinimas. Ką šiuo atveju galiu pasakyti apie savo vidinį pasiruošimą?

  *   Jeigu ištversiu budėjime, sulauksiu begalinės laimės. Jeigu Viešpats atras mane budintį, būsiu laimingas visam laikui. Kreipsiuosi į Jėzų, nuoširdžiai melsdamas jautrios širdies iki pat paskutinio gyvenimo atodūsio.

  *   Jėzus primena, kad Jo atėjimas vyksta įvairiu dienos ir nakties metu. Kiekviena mano gyvenimo sekundė yra pripildyta Jo meilės. To paties Jis laukia ir iš manęs.

  *   Pažvelgsiu į savo gyvenimą. Ką galiu pasakyti apie savo artumą Jėzui skirtingu mano „gyvenimo paros“ metu? Atiduosiu Jam visą savo ateitį, kartodamas: „Neleisk man niekada atsiskirti nuo Tavęs“.