Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo Žodžiu ir maldos gyvenimu.

Pranciškonės misionierės (FMSC)

Oficialus pavadinimas: Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių)
Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys semiasi gilaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.
Tikslas: Dievo garbė, nuolatiniu įsipareigojimu eiti šventumo keliu liudijant bei skelbiant Evangeliją per: maldos apaštalavimą (malda žmonių intencijomis); ugdymą (mokykla); pastoraciją parapijoje (vaikų, jaunimo bei suaugusių grupės, katechezė); karitatyvinę veiklą (senelių, ligonių slauga bei šeimų lankymas).
Įkurta Italijoje 1861 m., Lietuvoje nuo 1995 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Paola Dotto

Generaliniai namai

Suore francescane Missionarie del Sacro Cuore, Casa generalizia „Asisium“
Via di Grottarosa 301, 00189 Roma, Italia, tel. (+39)(06) 33 262 927
Faks. (+39)(06) 33 258 320
El. paštas:

Vienuoliniai namai Lietuvoje

Vilniaus g. 3, 97129 Kretinga, tel./faks. (445) 5 51 08
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Marija Danutė Ančerytė FMSC

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų seserys

Skaityti 12737 kartai