Archyvas

Malda už pašvęstuosius

  Ateik, Dvasia Kūrėja, su įvairiopomis malonėmis apšviesti, gaivinti ir pašventinti savo Bažnyčią! Susirinkusi Tavęs šlovinti, ji dėkoja Tau už Pašvęstojo gyvenimo dovaną, gausiai išlietą ir amžiams bėgant naujomis charizmomis sutvirtintą. Dėmesingi Tavo ženklams istorijoje vyrai ir moterys, Tavo šviesos vedami ir įsišakniję Krikšte, praturtino Bažnyčią, gyvendami pagal Evangeliją ir sekdami Kristumi – skaisčiu, neturtingu

Malda už pašvęstuosius Skaityti daugiau »

Pašvęstųjų malda

  Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir mūsų Tėve, priimk maldą, kuria į Tave kreipiamės. Maloniai pažvelk į mus, trokštančius gėrio, ir padėk džiaugsmingai išgyventi pašaukimo dovaną. Tėve, Tu mums dovanoji savo meilę ir kvieti ieškoti Tavojo veido, klausantis Dvasios balso, – padaryk, kad savyje nešiotume Tavo atminimą. Tebūna jis mums

Pašvęstųjų malda Skaityti daugiau »

Popiežius: „Pažadinkite ir nušvieskite pasaulį!“

2014 m. lapkričio 30 d., pirmąjį Advento sekmadienį, oficialiai pradėti Pašvęstojo gyvenimo metai. Atidarymo išvakarėse šeštadienį Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje vyko maldos vigilija, kurios metu pristatyta popiežiaus Pranciškaus video žinia, skirta visame pasaulyje besidarbuojantiems pašvęstojo gyvenimo nariams. Sekmadienį Pašvęstojo gyvenimo metus atidarė ir iškilmingas Mišias Šv. Petro bazilikoje popiežiaus vardu aukojo Pašvęstojo ir

Popiežius: „Pažadinkite ir nušvieskite pasaulį!“ Skaityti daugiau »

Visuotiniai atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metų proga

Penktadienį, 2014 m. lapkričio 11 d., paskelbtas Didžiojo penitenciarijaus kard. Mauro Piacenza dekretas, kuriuo popiežius Pranciškus prasidedančių Pašvęstojo gyvenimo metų proga suteikia galimybę vienuoliams ir visiems tikintiesiems pelnyti visuotinius atlaidus sau patiems arba skaitykloje esančioms sieloms. Atlaidus pelnyti gali visi kas Romoje ar kitur dalyvaus oficialiuose Pašvęstojo gyvenimo metų tarptautiniuose renginiuose, jų metu asmeninę maldą

Visuotiniai atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metų proga Skaityti daugiau »

Scroll to Top