Archyvas

Dorybės Lietuvos žmonėms

Žiburys nežibės, jei nebus jame žibalo. Evangelijos skelbėjas nebus pasaulio šviesa, nebus dvasiška jėga patraukiančia prie Kristaus, vedančia į kovą dėl Bažnyčios, stumiančios žmones į darbą, jei jo širdyje nedegs uolumo ugnis, neklestės dorybės, nebus šventumo (J. Matulaitis, Užrašai,1911.02.05) Prisimename Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius, ištartus arkiv. J. Matulaičio beatifikacijos dieną: „Šventuosius reikia priimti […]

Dorybės Lietuvos žmonėms Skaityti daugiau »

Pašvęstojo gyvenimo kongresas Marijampolėje (2010 11 07)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO KONGRESAS arba AR TIKRAI VIENUOLĖS LIŪDNOS? Kodėl Jūs užsidarėt (!) vienuolyne? Kokia nelaimė – šokas – nusivylimas Jus ištiko? Kodėl vienuolės tokios liūdnos? – tokie ir panašūs klausimai dažnai užduodami pašvęstojo gyvenimo asmenims. Išgirdę apie laimę, džiaugsmą ir pilnatvę klausiantieji neretai ironiškai nusprendžia, kad meluojama dėl nenoro pripažinti klaidingą pasirinkimą. O visgi –

Pašvęstojo gyvenimo kongresas Marijampolėje (2010 11 07) Skaityti daugiau »

„Patyrinėkite…“ (2014)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO BENDRUOMENIŲ KONGREGACIJA PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI Pašvęstiesiems ir pašvęstosioms, keliaujantiems pagal Dievo ženklus „Nuolat kelionėje su piligrimui būdinga dorybe – džiaugsmu!“ Popiežius PRANCIŠKUS TURINYS Brangūs broliai ir seserys Klusnus išėjimas Klausyti Žodžio Tarsi vedami debesies Gyvas Išėjimo prisiminimas Kelionės džiaugsmai ir vargai Akylai budėti Klausyti Žodžio Gyvenimo pagal Evangeliją pranašystė

„Patyrinėkite…“ (2014) Skaityti daugiau »

„Džiaukitės…“ (2014)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA Žodžiai iš Popiežiaus Pranciškaus mokymo Aplinkraštis pašvęstiesiems ir pašvęstosioms artėjant prie Pašvęstajam gyvenimui skirtų metų (Prot. n. Sp.R. M 1/2014) „Norėjau pasakyti jums vieną žodį, ir tas žodis yra Džiaugsmas. Ten, kur yra pašvęstųjų, ten visada pilna džiaugsmo!“ Popiežius Pranciškus TURINYS Brangūs broliai ir seserys I  – 

„Džiaukitės…“ (2014) Skaityti daugiau »

Scroll to Top