Br. Vincento Tamošausko laiškas

Brangūs broliai ir seserys Dievo vynuogyne,

Tikra Dievo malone galime laikyti jau įsibėgėjantį kasmetinį pašvęstųjų kongresą, ypač 2011-ais metais, kurie paskelbti Dievo Gailestingumo metais, apmąstyti Jo gailestingumą ir susitikti su gailestingumu, bei jį skelbti. Tai yra Dievo dovana mums – kartu susitikti maldoje, klausantis Jėzaus žodžio ir maitinantis Jo kūnu, patiriant bendrystę su Viešpačiu tarp brolių ir seserų, dalijantis, klausantis ir paprasčiausiai būnant kartu. Per kongreso forumus ir pasidalijimus dauguma pritaria, jog tokie susitikimai gyvybiškai būtini. Tačiau yra nuomonių, jog šie renginiai nelabai reikalingi. Bet kiekvienas elgiamės pagal savo sąžinę ir Dievo balsą, kuris sako, jog turime padaryti tai, kas nuo mūsų priklauso. Matome, jog pašvęstųjų asmenų situacija šiandien nėra džiuginanti. Šis laikmetis mums, konsekruotiems asmenims, meta iššūkius: pašaukimų stoka, bendruomeninio gyvenimo peripetijos, liudijimo ir evangelizacijos stoka ir t. t. Tačiau Evangelija neleidžia pasilikti bejėgiais ir nusivylusiais. Evangelija mus maitina, stiprina, ragina tuos iššūkius priimti. Šiandieninis pasaulis laukia mūsų veiksmų ir darbų, jis yra pavargęs, mūsų išsiilgęs. Laukia to gyvojo Dievo žodžio, kad išsivaduotų iš nuodėmės, blogio.

„Jų pašaukimas apima pareigą visiškai atsidėti misijai; o visas pašvęstasis gyvenimas, veikiant Šventajai Dvasiai, kuri yra kiekvieno pašaukimo ir kiekvienos charizmos šaltinis, tampa misija taip, kaip buvo misija visas Jėzaus gyvenimas. Evangelinių patarimų profesija, kuri padaro žmogų visiškai laisvą dėl Evangelijos, ir čia rodo savo svarbą. Tad misija yra kiekvienam institutui esminė; ir ne tik visiems aktyvaus apaštalavimo, bet ir kontempliatyvaus gyvenimo institutams“ (Jonas Paulius II, Vita Consecrata, 72).

Dievo gailestingumas ir pal. J. Matulaičio dvasinis palikimas ir užtarimas, mus paskatina, jog bet kokiose situacijose reikia veikti Dievo garbei. Pal. J. Matulaitis paprastai ir aiškiai suformulavo vienuolijų veiklos principus ir mus skatina evangelizacijai, kuri šiandien ypač yra aktuali, jog “visur ieškokime Dievo ir Jo didesnės garbės, Bažnyčios naudos ir labo; tarp žmonių būdami ypač jų sielų reikalais rūpinkimės; būdami gi namie, tarp savųjų, ypač sielos žiūrėkime ir stenkimės tobulybėj pažengti“ (J. Matulaitis, Užrašai, Aidai, 1998, p. 47).

Laukiame Jūsų pasiūlymų, patarimų, liudijimų, projektų ir atsinaujinančios dvasios išraiškos. Gražaus ir ramaus adventinio laukimo bei išganingos Kristaus Užgimimo šventės.

Pal. J. Matulaiti, melski už mus!

Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų  konferencijos pirmininkas
br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap.

Adresas: R.Kalantos 38, Kaunas 52492
El. paštas: vincentas@takas.lt
mob. tel. 867752634

Scroll to Top