Vienuolijoms DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO IR SVEIKATOS DRAUDIMO

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA

2011-05-11   Nr. 1-177/11

Primename, kad Lietuvos Respublikos religinių bendrijų įstatymo 18 str. 3 d., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 4 d. 3 p. bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d. 15 p., bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-30 nutarimo (Žin., 1998-01-07, Nr.1-15) Nr.1494 „Dėl valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkų, dvasininkų rengimo mokyklų studentų ir vienuolijų noviciatuose atliekančių vienuolinę formaciją naujokų sveikatos draudimo“ įtvirtinta, kad Lietuvos Vyskupų Konferencija atsakinga už savalaikį teisingų duomenų pateikimą atitinkamoms valstybinėms institucijoms apie vienuolius, draustinus valstybiniu socialiniu bei sveikatos draudimu.

Pagal galiojančią tvarką Lietuvos Vyskupų Konferencija privalo nedelsiant informuoti Valstybinio  socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių ir Valstybinę ligonių kasą apie pasikeitimus:

APIE DRAUDIMO PRADŽIĄ:

1. Įstojus į vienuoliją (jeigu nedirba pagal darbo sutartį);
2. Pradėjus dirbti tik vienuolijoje.

APIE DRAUDIMO PABAIGĄ:

1. Išėjus iš vienuolijos;
2. Išvykus nuolatinai į užsienį;

3. Mirties atveju.

(Pradėjus dirbti pagal darbo sutartį pranešti apie draudimo pabaigą nereikia.)

Maloniai prašome pateikti informaciją apie šiuos  pasikeitimus Jūsų vienuolijoje per 2 (dvi) darbo dienas nuo statuso pasikeitimo dienos užpildant atitinkamą formą (pridedama) ir ją atsiunčiant faksu Nr. (8 5) 212 09 72 bei laišku Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatui, adresu S. Skapo g. 4, LT-01122 Vilnius.

PRIDEDAMA: ANKETA APIE PASIKEITIMUS.

Pagarbiai,

Kunigas Ričardas Doveika
Generalinio sekretoriaus padėjėjas

Raminta Aleknienė, tel. (8 5)212 54 55, el. paštas: lvk@lcn.lt

Scroll to Top