Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje

2011 m. spalio 18-20 dienomis Truskavos parapijos rekolekcijų namuose vyko rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims. Jas vedė broliai kapucinai iš Kauno kartu su br. Petru Kurkevičiumi OFM Cap, KRIKŠČIONIŠKO GYVENIMO IR EVANGELIZACIJOS MOKYKLOS įkūrėju. Rekolekcijose dalyvavo septyni kunigai ir šešios seserys. Dalyviai išklausė konferencijas, kuriose buvo kalbama apie Dievo meilę, nuodėmę ir apie išganymą Jėzuje Kristuje. Dienos centre buvo švenčiama Eucharistija. Taip pat buvo laikas Dievo šlovinimui, pasidalinimui mažose grupelėse, adoracijai ir asmeninei maldai.

Norinčius dalyvauti tokiose rekolekcijose, kviečiame  į Truskavą 2012 m. vasario 26 – kovo 1 dienomis.

Broliai kapucinai

Scroll to Top