Uncategorized

Br. Vincento Tamošausko laiškas

Brangūs broliai ir seserys Dievo vynuogyne, Tikra Dievo malone galime laikyti jau įsibėgėjantį kasmetinį pašvęstųjų kongresą, ypač 2011-ais metais, kurie paskelbti Dievo Gailestingumo metais, apmąstyti Jo gailestingumą ir susitikti su gailestingumu, bei jį skelbti. Tai yra Dievo dovana mums – kartu susitikti maldoje, klausantis Jėzaus žodžio ir maitinantis Jo kūnu, patiriant bendrystę su Viešpačiu tarp […]

Br. Vincento Tamošausko laiškas Skaityti daugiau »

Susitikimas su Nuncijumi 2011 12 03

Gruodžio trečioji, šeštadienis, didelei grupei įvairių Lietuvoje veikiančių vienuolijų seserų tapo tikro dvasinio atsinaujinimo diena. Į susirinkusias iš visos Lietuvos Vilniuje, jaukioje Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų Kryžiaus namų salėje, seseris prabilo Apaštalinis Nuncijus J.E. Arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jo pasirinkta tema – „Patys evangelizuoti evangelizuojame kitus“. Pirmojoje konferencijoje jis priminė du esminius dalykus, kurių iš

Susitikimas su Nuncijumi 2011 12 03 Skaityti daugiau »

Pašvęstojo Gyvenimo Kongresas Vilniuje

2011 metų lapkričio 5 dieną, šeštadienį, Dievo Gailestingumo mieste, Vilniuje, įvyko Pašvęstojo gyvenimo kongresas tema „Gailestingojo Tėvo gailestingi vaikai“. Kongresą seserys ir broliai vienuoliai, susirinkę  iš visos Lietuvos, pradėjo bendra Gailestingumo vainikėlio malda Dievo Gailestingumo šventovėje. Dėkojant už Pašvęstąjį gyvenimą, prie Gailestingojo Jėzaus atvaizdo buvo švenčiama Eucharistija. Šv. Mišias koncelebravo Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J.

Pašvęstojo Gyvenimo Kongresas Vilniuje Skaityti daugiau »

Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje

2011 m. spalio 18-20 dienomis Truskavos parapijos rekolekcijų namuose vyko rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims. Jas vedė broliai kapucinai iš Kauno kartu su br. Petru Kurkevičiumi OFM Cap, KRIKŠČIONIŠKO GYVENIMO IR EVANGELIZACIJOS MOKYKLOS įkūrėju. Rekolekcijose dalyvavo septyni kunigai ir šešios seserys. Dalyviai išklausė konferencijas, kuriose buvo kalbama apie Dievo meilę, nuodėmę ir apie išganymą

Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje Skaityti daugiau »

LVVVK posėdis (2011 09 12)

Pranešimas spaudai 2011 m. rugsėjo 12 d. Kauno Mažesniųjų brolių pranciškonų vienuolyne įvyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis. Svarstyta Pašvęstojo gyvenimo vyrų ir moterų bendrijų kongreso parengiamieji klausimai. Data, lapkričio 5 diena, pasirengta atsižvelgiant į Dieviškojo gailestingumo metų pabaigą ir Kongresas numatytas pradėti piligrimine vienuolių atstovų kelione ir pamaldomis Dieviškojo gailestingumo šventovėje Vilniuje.

LVVVK posėdis (2011 09 12) Skaityti daugiau »

Knyga GAILESTINGUMO KELIAS

Garbė Jėzui Kristui, Norėtume Jus informuoti apie neseniai pasirodžiusią knygelę „GAILESTINGUMO KELIAS. Šv. Faustinos, pal. Mykolo Sopočkos ir pal. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje“, kurios sudarytojas yra šv. Jono brolių prioras tėvas Jonas Emanuelis. Tai knyga, kviečianti į piligriminę kelionę Vilniaus vietomis, istoriškai susijusiomis su Gailestingumo žinia. Prie devynių Gailestingumo kelio stočių, prasmingai susietų su

Knyga GAILESTINGUMO KELIAS Skaityti daugiau »

Popiežiaus bendroji audiencija. „Vienuolynai – oazės, kuriose Dievas kalba žmonijai“

Visais laikais maldai ir Dievui gyvenimą paaukoję vyrai ir moterys, vienuoliai ir vienuolės, savo bendruomenes įkurdavo ypatingai gražiose vietose, kaimuose, ant kalvų, kalnų slėniuose, prie ežerų arba jūros kranto ar netgi mažose salose, – kalbėjo popiežius į Kastelgandolfą atvykusiems maldininkams. Visoms šioms vietoms būdingi du kontempliatyviam gyvenimui labai svarbūs elementai: kūrinijos grožis, bylojantis apie Kūrėjo

Popiežiaus bendroji audiencija. „Vienuolynai – oazės, kuriose Dievas kalba žmonijai“ Skaityti daugiau »

Vienuolijoms DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO IR SVEIKATOS DRAUDIMO

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA 2011-05-11   Nr. 1-177/11 Primename, kad Lietuvos Respublikos religinių bendrijų įstatymo 18 str. 3 d., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 4 d. 3 p. bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d. 15 p., bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-30 nutarimo (Žin., 1998-01-07, Nr.1-15) Nr.1494 „Dėl valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų

Vienuolijoms DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO IR SVEIKATOS DRAUDIMO Skaityti daugiau »

Apaštalinio Nuncijaus laiškas 2011 m. gavėnios proga

Vilnius, 2011 m. kovo 9 d. Brangios Seserys vienuolės, brangūs Broliai vienuoliai, Pažymėti rūsčiu pelenų simboliu, įžengėme į 2011 m. Gavėnią. Vienas kitam linkime: palaiminto Gavėnios laiko! Kokios „malonės“ galime tikėtis iš šio „malonės laiko“? Be abejonės, Viešpats mokės mus nustebinti savo netikėtomis dovanomis. Tikėkimės didžių dalykų, nes Dievas daro didžius dalykus. Savo Žinioje Gavėnios

Apaštalinio Nuncijaus laiškas 2011 m. gavėnios proga Skaityti daugiau »

Paskelbta popiežiaus žinia 2011 metų Pašaukimų dienai

48-oji Pasaulinė maldų už pašaukimus diena bus minima Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, gegužės 15 dieną. Šiemetinės dienos tema: „Skatinti pašaukimus vietinėje Bažnyčioje“. Apie pašaukimų skatinimo ir ugdymo dinamiką, pasak popiežius, mums pasakoja Evangelijos puslapiai. Iš jų sužinome, kad Jėzus, prieš pašaukdamas apaštalus, pirmiausia už juos meldėsi, visą naktį praleido vienatvėje, melsdamasis ir kalbėdamasis su Tėvu. Mokinių

Paskelbta popiežiaus žinia 2011 metų Pašaukimų dienai Skaityti daugiau »

Vienuolijų konferencijų pareiškimas dėl „Švyturio“ alaus reklamoje naudojamo vienuolių įvaizdžio

UAB „Švyturys-Utenos alus“ valdybos tarybai Mes, Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų ir Lietuvos moterų vienuolijų vyresniųjų konferencijų atstovai esme sunerimę, jaučiamės įžeisti ir paniekinti, kai Jūsų vadovaujama bendrovė UAB „Švyturys-Utenos alus“ savo reklamai pasirinko vienuolių pranciškonų įvaizdį, kuris reklamuoja jūsų pardavinėjamą alų. Šitaip yra menkinamas ir iškreipiamas vienuolio įvaizdis Lietuvoje. Visą pareiškimo tekstą skaitykite katalikai.lt

Vienuolijų konferencijų pareiškimas dėl „Švyturio“ alaus reklamoje naudojamo vienuolių įvaizdžio Skaityti daugiau »

Scroll to Top